Bilgi Bankası 2017-02-19T14:37:16+00:00

Ek-1 Alındı Belgesi

Dernek kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz zaman, dernekler il müdürlüğü tarafından düzenlenen resmi belgedir.

Belgeyi İndir

Ek-2 Kuruluş Bildirimi

Dernek kurmak için hazırlanması gereken, içinde derneğin adı, adresi, amacı ve kurucu bilgilerini içeren belgedir.

Belgeyi İndir

Ek-3 Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Genel kurul sonrasında 30 gün içerisinde düzenlenerek ilgili kuruma verilmesi gereken belge. Artık internetten doldurulduğu için sitedeki form pratikte kullanılmamaktadır.

Belgeyi İndir

Ek-14: Ayni Yardım Teslim Belgesi

Derneğin kendi aldığı ya da derneğe bağışlanmış olan ayni mevcutları, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara teslim ettiğimiz zaman düzenlenen belgedir.

Belgeyi İndir

Ek-15: Ayni Bağış Alındı Belgesi

Derneğimize ayni yardım yapıldığı zaman düzenlenen belgedir.

Belgeyi İndir

Ek-16: İşletme Hesabı Tablosu

Her senenin hesapları kapatıldığı zaman, o sene için düzenlenen gelir gider tablosudur. Hem düzenlenecek olan Denetleme Raporu için kullanılır hem de Yıllık Dernek Beyannamesi için emsal olur.

Belgeyi İndir

Ek-17: Alındı Belgesi

Derneğimize nakit bağış yapıldığı zaman düzenlenen belgedir.

Belgeyi İndir