Loading...
Dernek Danışmanlığı 2017-03-03T23:46:09+00:00

Dernek Danışmanlığı nedir?

Dernek Danışmanlığı, aklınıza ‘dernek kurmak’ fikri geldiği andan itibaren, her türlü kanuni ve fikri sorunuza cevap alabilmeniz anlamına gelmektedir. Bir üyeyle ilgili sorun yaşadığınızda, bir yönetim kurulu kararı alırken ne yazmanız gerektiğine karar veremediğinizde, iktisadi işletme açıp açmamak konusunda tereddüt yaşadığınızda, bağış makbuzunu yanlış kestiğinizde ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizde, federasyon kurarken genel kurulda nasıl bir karar almanız gerektiğini çözemediğinizde yanınızda her daim danışabileceğiniz bir profesyonelin bulunması demektir.

Neden Dernek Danışmanlığı Hizmeti Alınmalıdır?

Öncelikli sebep, başta Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere tüm üyelerin, tamamen gönüllülük esası ile kendi özel zamanlarından kısarak vakit ayırdığı derneğin işlemlerindeki eksiklik ve yanlışlıklardan dolayı maddi veya hukuki sıkıntılar yaşamamasıdır. Dernek yöneticilerinin, bürokratik işlemlere değil, derneğin amaca yönelik faaliyetlerine zaman ayırması da bir diğer önemli sebeptir. Dernekçilik, bir üyenin amcaoğlunun muhtasar beyannamesini vermesi, bir başka üyenin dayısının kızının dernek beyannamesini düzenlemesi, alt komşunun gelir gider işlemlerini yapması şeklinde basite indirgenemeyecek kadar ciddi bir konudur. Dernek yönetiminin ciddiye alınmaması ve profesyonel ekiplerden destek alınmaması, daha sonra geri dönüşü zor durumlara düşülmesine sebep olabilir.

Dernek Danışmanlığı Hizmeti Nasıl Yürüyor?

Hâlihazırda kurulu bir dernek iseniz, STK Master olarak, sanki Dernekler Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği bir müfettiş gibi, tüm belge ve defterlerinizi inceliyor, eksik ve fazlalarınızı saptıyor ve size bir rapor sunuyoruz. Ücretsiz sunduğumuz bu hizmetimizin ardından birlikte bir yol haritası çiziyoruz. Kuruluş aşamasında bir dernek iseniz, herhangi bir ücret talep etmeden yanınızda oluyoruz ve ilk genel kurulunuzu gerçekleştirene kadar sizinle amatör bir ruh ve profesyonel bir tavır ile çalışıyoruz.

Dernek Danışmanlığı Hizmeti Kapsamında Neler Var?

Dernek Kuruluşu

 • Dernek adının belirlenmesi

 • Adresin kanunlara uygunluğunun tespiti

 • Tüzük hazırlanması

 • Gerekli kuruluş formlarının hazırlanması

 • Kuruluş işleminin gerçekleştirilmesi

 • Resmi defterlerin tasdik ettirilmesi

 • Alınması gereken ilk Yönetim Kurulu kararlarının alınması

 • Makbuz basımı

 • Vergi numarası alımı ve banka hesaplarının açılışı

Genel Kurul

 • Genel Kurulu ilanı

 • Genel Kurul toplantı tutanağının kanunlara uygun şekilde hazırlanması

 • Genel Kurul sonrası yapılması gereken bildirimler

Defter ve Belgeler

 • Karar Defteri nasıl doldurulur?

 • Evrak Kayıt defteri nasıl doldurulur?

 • Üye Kayıt defteri nasıl doldurulur?

 • Gelir ve gider evrakları nasıl işlenir, mali tablolar ve bütçe nasıl hazırlanır?

 • Ayni ve nakdi alındı belgesi, gider makbuzu ve gider pusulası nasıl düzenlenir?

Diğer İşlemler

 • Kamu yararına dernek işlemleri

 • Yıllık dernek beyannamesi

 • Gayrimenkul işlemleri

 • Şube açılışı ve işlemleri

 • İktisadi işletme açılışı ve işlemleri

 • Zayi belgesi alınması

 • Yardım Toplama Kanunu işlemleri