Loading...
Kaynak Geliştirme Danışmanlığı 2017-03-03T22:52:50+00:00

Kaynak, Kaynak Yönetimi ve Kaynak Geliştirme nedir?

Kaynak, bir Sivil Toplum kuruluşunun, kurumsal varlığını devam ettirmesi, kuruluş amaçlarını, giderlerini ve projelerini yaşama geçirebilmesi için gerek duyulan insan, ayni ve nakdi ihtiyaçlarının bütününe denir.

Bizim bu bölümde bahsedeceğimiz kaynak çeşidi ayni ve nakdi olanlardır.

Kaynak yönetimi,  profesyonel, şeffaf ve etik değerlere uygun olarak yapılması gerekir.

STK‘ların kaynakları, üyelerinden, özel sektörden, bireysel bağışlardan, devlet ve uluslararası kurumlardan ve kendi gibi STK’lardan elde ettiği gelirler bütünüdür.

Biz ekip olarak, STK’ların yukarda bahsi geçen kaynaklara ulaşabilmesi için gelir türlerinin tespiti ve çeşitlendirilmesi çalışmalarını bir strateji ve projeler bütününde sistemli ve en önemlisi sürdürülebilir şekilde oluşturmasına destek olacağız.

Kaynak geliştirme,

Kaynak ihtiyacının belli hedefi olması, bu ihtiyacın planlanması, doğru proje ile emek, sabır ve ekiple oluşturulması gerekir. Genelde STK’lar için sürdürülebilir kaynak geliştirme en ideal olan çalışmadır.

Neden Kaynak Geliştirme Hizmeti Alınmalıdır?

 • Kişi ve kurumlara, neden bağış ve proje birlikteliği yapılması gerektiğinin daha profesyonel bir çalışma bütünü ile anlatılması için,

 • Güncel ve etkili bağış seçenekleri hakkında bilgi almak için,

 • Sürdürülebilir kaynak yaratmak için,

 • 2015 te yapılan uluslararası bir çalışma raporunda bağışçılık endeksinde 135 ülke arasında 128. olan ülkemizde ki sivil toplum kuruluşlarını güçlenmesine birlikte önderlik etmek için.

 • İnovatif, sürdürülebilir, projeler yapmak ve her aşamada destek almak için,

 • Günümüzde hala, bilgiye ulaşmada, iletişim araçlarının doğru kullanmaya büyük ihtiyaç var. STK Master elindeki özel kuruluşlarla geçmişte yaptığı çalışma deneyimlerindeki bilgisini, tecrübelerini ve zamanı paylaşmak için.

 • Özel sektör destekli projelerin ülkemizde az yapıldığı, özel sektör ile STK’lar arasında ki ilişkiyi güçlendirmek için,

Kaynak Geliştirme Hizmeti Sürecimiz Nasıl Oluyor?

Ücretsiz “ Check-up” ile kurumunuzun genel bir değerlendirmesi ve yol haritasını tespit ediyoruz.
STK’nın kaynak geliştirme çalışmaları hakkında durum tespiti ve analiz raporu sunuyoruz
STK’nın genel giderler ve olası tasarrufları hakkında raporlama hazırlıyoruz.
STK’nın hedeflerine uygun kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışması yapıyoruz.

Kaynak Geliştirme Hizmeti Kapsamında Neler Var?

 • Ekip çalışması yapmak, desteklemek ve performansın izlemesi.

 • Kurum içi etkili kaynak geliştirme ve etkisiz olan kaynak geliştirmenin tespiti

 • Kaynak geliştirme yöntemlerinin çeşitliliği üzerinde çalışma yapmak.

 • Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları için proje yazımı oluşturmak

 • Mevcut bağışçıların, geliştirilmesi, yenilenmesi ve etkilerinin arttırılması

 • STK’nın gelir kaynakları neler olabilir nerelerden sağlanabilir? STK’ların gelir türleri nelerdir.

 • Doğru bir kaynak yaratma süreci ve döngüsü nasıl olmalıdır.

 • Sürdürülebilir kaynak yaratmak için dikkat edilmesi gereken hususlar neler olmalıdır?

 • Hangi tür kaynak ihtiyacı için ne gibi stratejiler oluşturulmalıdır.

 • Kaynak geliştirmede ne gibi hususlara dikkat edilmelidir?

 • Bağışçıları belli bir vizyon doğrultusunda bağış yapmaya nasıl yönlendirebiliriz? Sürdürülebilir bir bağış planı oluşturmanın adımları nelerdir?

 • Bağışçı yönetimi, bağışçıların mali destek vermesinin ötesinde diğer kaynaklarını, bağlantılarını, uzmanlıklarını ve deneyimlerinin STK’lara daha fazla angaje olmasını nasıl sağlayabiliriz?

 • Hem bağışçının talep ve ihtiyaçlarını karşılarken hem de STK’nın misyonu ve çalışma ilkelerinden sapmadan etkili programlar ve doğru iletişimi nasıl kurabiliriz?

 • Bağışçıları ve projelerini bir araya getiren çeşitli yenilikçi modelleler nelerdir? Bunları nasıl yaşama geçirebiliriz?

 • Başarılı bir kaynak geliştirme çalışmasının sonuçları nelerdir

 • Bağışçı bağlılığı ve yönetimi konusunda bilgilendirme.

 • Kurumsal firmalarla proje birliktelikleri önerileri ve proje amaçlı firma bilgilerinin paylaşımı

 • Altı Aylık, senelik kaynak geliştirme strateji planının yapılması.