Loading...
Proje Danışmanlığı 2017-03-03T23:24:46+00:00

Proje ve Proje Danışmanlığı Nedir?

Proje, derneğinizin çalışma alanlarında olan bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, toplumsal faydayı ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

Sivil toplum örgütleri için çok önemli bir kaynak olan hibelerin neredeyse tamamı “proje” biçiminde başvurular kabul ediyor. Bu nedenle örgütlerin yapmak istedikleri çalışmaları bu kaynaklardan finanse etmeleri için amaçlarını proje biçiminde formüle etmeleri gerekiyor. Son 15 yılda bu yöndeki eğilim belirgin bir biçimde artmış bulunuyor.

Hibe sistemlerine fon sağlayan onlarca hibe programı da giderek daha karmaşık hale geliyor. Proje hibe olanaklarına erişim konusunda adaletin asgari koşullarının yaratılması için sivil toplum örgütlerin “projecilik” konusunda bilgilendirilmeleri ve donatılmaları gerekiyor. STK Master’ın amacı projeciliği yaygınlaştırmak ve belli başlı büyük örgütlerin hâli hazırdaki birikimleri ile kolayca erişebildikleri hibe olanaklarına yerel örgütlerin de erişebilmesi için onların proje yönetme kapasitelerinin güçlendirilmesi. Proje başvuru, yönetim ve değerlendirme süreçleri STK Master ile artık yönetilebilen süreçler olacak. Her biri proje alanında bilgili ve birikimli, genç ve dinamik STK Master Proje Ekibi, sizi kaliteli projeler gerçekleştirmenizde destekleyecek ve kurumunuzun gelişmesine yardımcı olacak.

Neden Proje Yapılmalıdır?

Proje Danışmanlığı Hizmeti Sürecimiz Nasıl Oluyor?

• Ücretsiz “Proje Check-up” ile proje yapabilme kapasitenizi ve proje hibe kaynaklarına uygunluk durumunuzu değerlendireceğiz ve size en uygun hibe programını tespit edeceğiz.
• Proje yazım, yönetim ve raporlama süreçlerinde sizin yanınızda, desteğe hazır olacağız.
• Kurumsal organizasyonunuzu ve finansal kapasitenizi arttıcak ek hizmetler sunacağız.
• Proje ekibimiz sizinle bilgi-birikimini paylaşacak ve dış ortaklıklar, kalitedeki katılımcılar, gönüllüler ve lojistik organizasyonun ayarlanmasında size destek sunacağız.

Proje Danışmanlığı Hizmeti Kapsamında Neler Var?

Aklınıza proje fikri düştüğü andan itibaren STK Master size destek olmaya hazır. Bu desteğimizi sunarken size proje sürecinde farklı noktalarında farklı hizmetler sunuyoruz.

Proje Altyapısı Dokümanlarının Hazırlanması Projelere başvurabilecek teknik donanıma sahip olmak için tamamlanması gereken kayıtları ve belgeleri sizin için ücretli olarak tamamlayacağız.

Proje Yazma Eğitimleri Kurumunuza ve ekibinize özel, günlük veya haftalık olarak ücretli eğitimler gerçekleştireceğiz.

Proje Yazımı ve Raporlama Projenizin başvurusunun hazırlanmasında ve raporlamasında yazım ve dosyalama işlemlerinde size ücretli olarak destek olacağız.

Yurtdışı Ortaklıklar Projenizin olmazsa olmazı yurtdışı ortaklıkların kurulmasında ve işbirliğinin sürdürülmesinde, iletişim ve yazışmalarda size profesyonel destek sunacağız.

Proje Uygulama Danışmanlığı Projelerinizin tüm süreçlerinde size profesyonel olarak yol göstererek, uzaktan veya bilfiil destek vererek ücretli danışmanınız olacağız.

Eğitmen ve Kolaylaştırıcı Tedariği Proje faaliyetlerinizi yönetecek profesyonel seviyede donanımlı eğitmen ve kolaylaştırıcıları günlük ücret karşılığı size sağlayacağız.

Proje Uygulama Lojistik Hizmetleri Proje faaliyetlerinizi gerçekleştireceğiniz eğitim ve toplantı salonu, konaklama ve diğer lojistik organizasyonlarda destek olacağız.

Katılımcı ve Gönüllü Tedariği Proje faaliyetlerinizde yer alacak katılımcı ve gönüllülerin bulunmasında size yardımcı olacağız.

Yaygınlaştırma Faaliyetleri ve Medya Çalışmaları Projenizin etkisini arttırmak için yaygınlaştırma ve medya çalışmalarında size profesyonel destek sunacağız.